ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนพฤศจิกายน 2559
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
พระสุภาพร
อุบลราชธานี
30 พฤศจิกายน 2559
2
Lat
กรุงเทพมหานคร
30 พฤศจิกายน 2559
3
Ven. SOUN
กรุงเทพมหานคร
30 พฤศจิกายน 2559
4
นางพัชมน
กรุงเทพมหานคร
30 พฤศจิกายน 2559
5
สุมน
นนทบุรี
30 พฤศจิกายน 2559
6
ชันษา
กรุงเทพมหานคร
29 พฤศจิกายน 2559
7
ณรงค์เดช
กรุงเทพมหานคร
29 พฤศจิกายน 2559
8
ร.ต.อ.หญิงสมมาตร์
สระบุรี
29 พฤศจิกายน 2559
9
ร.ต.อ.หญิงสมมาตร์
สระบุรี
29 พฤศจิกายน 2559
10
สุทิน
กรุงเทพมหานคร
29 พฤศจิกายน 2559
11
พรเพ็ญ
นนทบุรี
28 พฤศจิกายน 2559
12
นางสาวณัฐสุภรณ์
กรุงเทพมหานคร
28 พฤศจิกายน 2559
13
นายเคียง
พัทลุง
28 พฤศจิกายน 2559
14
นายห้องสิน
พระนครศรีอยุธยา
28 พฤศจิกายน 2559
15
นางมานิตา
พระนครศรีอยุธยา
28 พฤศจิกายน 2559
16
สมจินต์
นนทบุรี
28 พฤศจิกายน 2559
17
วัชรพร
ปทุมธานี
28 พฤศจิกายน 2559
18
น.ส. สุรลักษณ์
กรุงเทพมหานคร
27 พฤศจิกายน 2559
19
สมปรารถนา
สมุทรปราการ
26 พฤศจิกายน 2559
20
อลิสรา
กรุงเทพมหานคร
25 พฤศจิกายน 2559
 
ทั้งหมด 111 รายการ 1 / 6