ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนตุลาคม 2559
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
ธีรภาพ
กรุงเทพมหานคร
31 ตุลาคม 2559
2
นางสาวสุวรรณี
กรุงเทพมหานคร
31 ตุลาคม 2559
3
อุดม
กรุงเทพมหานคร
31 ตุลาคม 2559
4
ขวัญชนก
นนทบุรี
31 ตุลาคม 2559
5
นางสาวเสาวรักษ์
กรุงเทพมหานคร
31 ตุลาคม 2559
6
พงศ์ภวัน
กรุงเทพมหานคร
31 ตุลาคม 2559
7
ชรินทร์พรรณ
กรุงเทพมหานคร
31 ตุลาคม 2559
8
อภิชญา
กรุงเทพมหานคร
31 ตุลาคม 2559
9
สุนิสา
กรุงเทพมหานคร
28 ตุลาคม 2559
10
ชมนาด
กรุงเทพมหานคร
28 ตุลาคม 2559
11
นิตยา
กรุงเทพมหานคร
27 ตุลาคม 2559
12
ภินันท์
กรุงเทพมหานคร
26 ตุลาคม 2559
13
สุรัตนา
กรุงเทพมหานคร
25 ตุลาคม 2559
14
พรรณพิไล
นนทบุรี
23 ตุลาคม 2559
15
นางสาวสุภาวิณี
ชลบุรี
23 ตุลาคม 2559
16
พระครูอนุกูลสุตกิจ
สมุทรปราการ
23 ตุลาคม 2559
17
พระมหาสำราญ
กรุงเทพมหานคร
23 ตุลาคม 2559
18
พระครูวิสุทธิ์ธรรมานุวัตร
กรุงเทพมหานคร
23 ตุลาคม 2559
19
พนอเนื่อง
กรุงเทพมหานคร
23 ตุลาคม 2559
20
นส.นันทนา
พระนครศรีอยุธยา
22 ตุลาคม 2559
 
ทั้งหมด 82 รายการ 1 / 5