ข้อมูลการปฏิบัติธรรม เดือนกันยายน 2558
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
สุดา
พระนครศรีอยุธยา
30 กันยายน 2558
2
พระครูวิสิฐรัตนคุณ
สระแก้ว
30 กันยายน 2558
3
บุดศรี
พระนครศรีอยุธยา
30 กันยายน 2558
4
พระสมุห์สมบัตร
สระแก้ว
30 กันยายน 2558
5
รัตติยา
กรุงเทพมหานคร
30 กันยายน 2558
6
พัทธนันท์
นนทบุรี
29 กันยายน 2558
7
นางภานุมาศ
นครปฐม
29 กันยายน 2558
8
นางพรสวรรค์
กรุงเทพมหานคร
29 กันยายน 2558
9
ปุณยนุช
นครปฐม
28 กันยายน 2558
10
นายวิษณุรักษ์
นนทบุรี
28 กันยายน 2558
11
ลลิตา
กรุงเทพมหานคร
28 กันยายน 2558
12
สุปรานี พัฒนจินดากิจ
ปทุมธานี
28 กันยายน 2558
13
นางพัชรมณฑ์
ระยอง
28 กันยายน 2558
14
นางบุญจันทร์
ระยอง
28 กันยายน 2558
15
ศิระ
กรุงเทพมหานคร
28 กันยายน 2558
16
นางเพ็ญนภา
กรุงเทพมหานคร
28 กันยายน 2558
17
ชไมพร
สระบุรี
27 กันยายน 2558
18
อัจฉรา
กรุงเทพมหานคร
27 กันยายน 2558
19
ฐปนัท
ปทุมธานี
26 กันยายน 2558
20
ณัฎฐภัทร
นครปฐม
26 กันยายน 2558
 
ทั้งหมด 46 รายการ 1 / 3