ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนสิงหาคม 2558
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
นางสาวพิมพ์นารา
กรุงเทพมหานคร
31 สิงหาคม 2558
2
นางสะไบทิพย์
กรุงเทพมหานคร
31 สิงหาคม 2558
3
วารุณี
กรุงเทพมหานคร
31 สิงหาคม 2558
4
นางจุไรรัตน์
กรุงเทพมหานคร
31 สิงหาคม 2558
5
กนกรัตน์
กรุงเทพมหานคร
30 สิงหาคม 2558
6
วารุณี
กรุงเทพมหานคร
28 สิงหาคม 2558
7
นางสิตาพร
ระยอง
28 สิงหาคม 2558
8
นางสาวกาญจนา
ชลบุรี
28 สิงหาคม 2558
9
ธนัญกรณ์
กรุงเทพมหานคร
28 สิงหาคม 2558
10
ธนพลธ์
กรุงเทพมหานคร
28 สิงหาคม 2558
11
ณัฏฐนันท์
กรุงเทพมหานคร
28 สิงหาคม 2558
12
พ.ท. ธานี
ชลบุรี
28 สิงหาคม 2558
13
นาย สุพีร์
ชลบุรี
28 สิงหาคม 2558
14
นาย เสรีพงษ์
ชลบุรี
28 สิงหาคม 2558
15
นาง ประนอม
ชลบุรี
28 สิงหาคม 2558
16
นาง ดวงดาว
ชลบุรี
28 สิงหาคม 2558
17
นางสาว กาญจนา
ชลบุรี
28 สิงหาคม 2558
18
นาง สมศรี
ชลบุรี
28 สิงหาคม 2558
19
นาง บุญนำ
ชลบุรี
28 สิงหาคม 2558
20
นาง นิลวรรณ
ชลบุรี
28 สิงหาคม 2558
 
ทั้งหมด 105 รายการ 1 / 6