ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนเมษายน 2558
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
สุกัญญา
กรุงเทพมหานคร
27 เมษายน 2558
2
มาริสา
ลพบุรี
24 เมษายน 2558
3
ขูศักดิ์
เชียงใหม่
23 เมษายน 2558
4
ศัลยา
กรุงเทพมหานคร
22 เมษายน 2558
5
ชูศักดิ์
เชียงใหม่
21 เมษายน 2558
6
ชูศักดิ์
เชียงใหม่
21 เมษายน 2558
7
สุกัญญา
กรุงเทพมหานคร
21 เมษายน 2558
8
สุปราณี
สมุทรสาคร
21 เมษายน 2558
9
น.ส.ณัฐกมล
พิษณุโลก
18 เมษายน 2558
10
วชิราภรณ์
นครปฐม
17 เมษายน 2558
11
นางพัทธวรรณ
กรุงเทพมหานคร
16 เมษายน 2558
12
โชติกา
นนทบุรี
16 เมษายน 2558
13
วีนัสรา
กรุงเทพมหานคร
16 เมษายน 2558
14
พ.อ.ภัทรพล
สมุทรปราการ
13 เมษายน 2558
15
พ.อ.ภัทรพล
สมุทรปราการ
13 เมษายน 2558
16
นพดล
กรุงเทพมหานคร
11 เมษายน 2558
17
ปรียาภรณ์
กรุงเทพมหานคร
9 เมษายน 2558
18
ธงชัย
กรุงเทพมหานคร
9 เมษายน 2558
19
นางสาวเสาวลักษณ์
ตาก
1 เมษายน 2558
 
ทั้งหมด 19 รายการ 1 / 1