ข้อมูลการปฏิบัติธรรม เดือนธันวาคม 2558
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
เฉลิมพันธุ์
ปทุมธานี
31 ธันวาคม 2558
2
อัจฉรา
นนทบุรี
31 ธันวาคม 2558
3
ประคอง
นนทบุรี
31 ธันวาคม 2558
4
ภัทริยารัสมิ์
ปทุมธานี
30 ธันวาคม 2558
5
พ.อ.อ.พจนกร
ปทุมธานี
30 ธันวาคม 2558
6
ศุภฐการ
ปทุมธานี
30 ธันวาคม 2558
7
อำภา
กรุงเทพมหานคร
29 ธันวาคม 2558
8
ธนัญญา
นนทบุรี
29 ธันวาคม 2558
9
ณรงค์เดช
กรุงเทพมหานคร
26 ธันวาคม 2558
10
สุชญา
สมุทรปราการ
26 ธันวาคม 2558
11
ณัฐพิมล
นนทบุรี
25 ธันวาคม 2558
12
นางบุญณิศา
กรุงเทพมหานคร
25 ธันวาคม 2558
13
นางศรีสุนทรา
กรุงเทพมหานคร
24 ธันวาคม 2558
14
นายศรณ์วชิร
กรุงเทพมหานคร
24 ธันวาคม 2558
15
วรรทิพ
สมุทรสาคร
24 ธันวาคม 2558
16
เบญจวรรณ
กรุงเทพมหานคร
24 ธันวาคม 2558
17
ศุภการ
ปทุมธานี
23 ธันวาคม 2558
18
ฉัตรญา
นนทบุรี
23 ธันวาคม 2558
19
นางจุฑารัตน์
นครราชสีมา
22 ธันวาคม 2558
20
ชยุต
กรุงเทพมหานคร
22 ธันวาคม 2558
 
ทั้งหมด 104 รายการ 1 / 6