ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนพฤศจิกายน 2558
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
ณรงค์เดช
กรุงเทพมหานคร
30 พฤศจิกายน 2558
2
นางเพ็ง
กรุงเทพมหานคร
30 พฤศจิกายน 2558
3
น.ส.รัศมี
กรุงเทพมหานคร
30 พฤศจิกายน 2558
4
ครองพงศ์
ปทุมธานี
30 พฤศจิกายน 2558
5
นางสาวประนอม
ราชบุรี
30 พฤศจิกายน 2558
6
รัศมี
กรุงเทพมหานคร
29 พฤศจิกายน 2558
7
สุริยะ
กรุงเทพมหานคร
29 พฤศจิกายน 2558
8
ดวงใจ
กรุงเทพมหานคร
29 พฤศจิกายน 2558
9
ชัยวัฒน์
กรุงเทพมหานคร
29 พฤศจิกายน 2558
10
ภาวิณีย์
สระบุรี
28 พฤศจิกายน 2558
11
นางสาวสมพร
พระนครศรีอยุธยา
28 พฤศจิกายน 2558
12
ธนิตา
นนทบุรี
28 พฤศจิกายน 2558
13
อมรรัตน์
นนทบุรี
28 พฤศจิกายน 2558
14
เบญจาญา
นนทบุรี
28 พฤศจิกายน 2558
15
พรพรรณ
นนทบุรี
28 พฤศจิกายน 2558
16
นางสาว ประทุม
ประจวบคีรีขันธ์
28 พฤศจิกายน 2558
17
ชณิพัสส์
กรุงเทพมหานคร
27 พฤศจิกายน 2558
18
พรพิมล
นนทบุรี
27 พฤศจิกายน 2558
19
พิศาล
นนทบุรี
27 พฤศจิกายน 2558
20
ณัฏฐณิชา
นครปฐม
25 พฤศจิกายน 2558
 
ทั้งหมด 115 รายการ 1 / 6