ข้อมูลการปฏิบัติธรรม เดือนกันยายน 2557
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
วีนัสรา วิเศษรัตน์
กรุงเทพมหานคร
2 กันยายน 2557
2
วีนัสรา
กรุงเทพมหานคร
2 กันยายน 2557
3
วีนัสรา วิเศษรัตน์
กรุงเทพมหานคร
2 กันยายน 2557
4
วีนัสรา วิเศษรัตน์
กรุงเทพมหานคร
2 กันยายน 2557
5
วีนัสรา วิเศษรัตน์
กรุงเทพมหานคร
2 กันยายน 2557
6
วีนัสนา วิเศษรัตน์
กรุงเทพมหานคร
2 กันยายน 2557
 
ทั้งหมด 6 รายการ 1 / 1