ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนเมษายน 2557
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
21
นางนิภา ยิ้มอย่
เพชรบูรณ์
18 เมษายน 2557
22
สุมาลี
นนทบุรี
17 เมษายน 2557
23
ศิริรัตน์
กรุงเทพมหานคร
17 เมษายน 2557
24
วิมล
พระนครศรีอยุธยา
17 เมษายน 2557
25
แสงเดือน
ปทุมธานี
16 เมษายน 2557
26
สุนิสา
กรุงเทพมหานคร
16 เมษายน 2557
27
จุฑาพร
ปทุมธานี
16 เมษายน 2557
28
จิตตพัฒน์
นนทบุรี
11 เมษายน 2557
29
ธรรมพจน์
นนทบุรี
11 เมษายน 2557
30
ธรรมพจน์
นนทบุรี
11 เมษายน 2557
31
ปิยณัฐ
สุราษฎร์ธานี
11 เมษายน 2557
32
สุทธญาณ์
กรุงเทพมหานคร
10 เมษายน 2557
33
วิไล
กรุงเทพมหานคร
9 เมษายน 2557
34
อรทัย
กรุงเทพมหานคร
9 เมษายน 2557
35
พัชรี
กรุงเทพมหานคร
7 เมษายน 2557
36
สุจตรา
กรุงเทพมหานคร
6 เมษายน 2557
37
บุญปัน
กรุงเทพมหานคร
6 เมษายน 2557
38
บุ"ทา
กระบี่
6 เมษายน 2557
39
อาภาภิมนต์
กรุงเทพมหานคร
5 เมษายน 2557
40
กัญชญาษร
กรุงเทพมหานคร
5 เมษายน 2557
 
ทั้งหมด 65 รายการ 2 / 4