ข้อมูลการปฏิบัติธรรม เดือนธันวาคม 2557
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
พรสวรรค์
นนทบุรี
31 ธันวาคม 2557
2
ปิยะดี
นครปฐม
26 ธันวาคม 2557
3
พงษ์ศักดิ์
นครปฐม
26 ธันวาคม 2557
4
เบญจวรรณ
นครปฐม
26 ธันวาคม 2557
5
ฐิติพร
นครปฐม
26 ธันวาคม 2557
6
พงษ์ศักดิ์
นครปฐม
26 ธันวาคม 2557
7
เบญจวรรณ
นครปฐม
26 ธันวาคม 2557
8
สิริณพร
นนทบุรี
23 ธันวาคม 2557
9
นางสาว พรวิมล
บุรีรัมย์
22 ธันวาคม 2557
10
ปิยะดี
กรุงเทพมหานคร
17 ธันวาคม 2557
11
น.ส รัฐชมัย
กรุงเทพมหานคร
16 ธันวาคม 2557
12
สุพัตรา
กรุงเทพมหานคร
16 ธันวาคม 2557
13
ยุพิน
กรุงเทพมหานคร
16 ธันวาคม 2557
14
สิริญ์กัญญา
นนทบุรี
15 ธันวาคม 2557
15
ศุภวารี
มหาสารคาม
14 ธันวาคม 2557
16
ฉวี
กรุงเทพมหานคร
11 ธันวาคม 2557
17
สุชาติ
กรุงเทพมหานคร
8 ธันวาคม 2557
18
ณภษร
กาฬสินธุ์
7 ธันวาคม 2557
19
ฉวี
กรุงเทพมหานคร
3 ธันวาคม 2557
20
ฉวี
กรุงเทพมหานคร
3 ธันวาคม 2557
 
ทั้งหมด 25 รายการ 1 / 2