ข้อมูลการปฏิบัติธรรม เดือนพฤศจิกายน 2557
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
นายพฤทธิพงศ์
กรุงเทพมหานคร
26 พฤศจิกายน 2557
2
นภาวัลย์
กรุงเทพมหานคร
24 พฤศจิกายน 2557
3
นายพฤทธิพงศ์
กรุงเทพมหานคร
23 พฤศจิกายน 2557
4
นายพฤทธิพงศ์
กรุงเทพมหานคร
23 พฤศจิกายน 2557
5
แม่ชีสุภาพ
กรุงเทพมหานคร
14 พฤศจิกายน 2557
6
แม่ชีกิตติยา
กรุงเทพมหานคร
14 พฤศจิกายน 2557
7
ทินกร
กรุงเทพมหานคร
13 พฤศจิกายน 2557
8
ดาริณี
กรุงเทพมหานคร
13 พฤศจิกายน 2557
 
ทั้งหมด 8 รายการ 1 / 1