ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนธันวาคม 2556
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
จุฬารัตน์
กรุงเทพมหานคร
29 ธันวาคม 2556
2
ศิรดา
กรุงเทพมหานคร
25 ธันวาคม 2556
3
พระเพชรสมาน
นนทบุรี
24 ธันวาคม 2556
4
ทิษฏยา
นครปฐม
24 ธันวาคม 2556
5
ศรินรัตน์
กรุงเทพมหานคร
23 ธันวาคม 2556
6
รักเขต
ปทุมธานี
23 ธันวาคม 2556
7
รัชนีกร
นครปฐม
22 ธันวาคม 2556
8
ชญพร
กรุงเทพมหานคร
20 ธันวาคม 2556
9
พระครูธรรมธรกิติ
กรุงเทพมหานคร
20 ธันวาคม 2556
10
ชยุต
กรุงเทพมหานคร
20 ธันวาคม 2556
11
ศิรดา
กรุงเทพมหานคร
19 ธันวาคม 2556
12
ชวลิต
กรุงเทพมหานคร
18 ธันวาคม 2556
13
สมบูรณ์
สุรินทร์
17 ธันวาคม 2556
14
กันตา
นครสวรรค์
15 ธันวาคม 2556
15
ชัชสรัญ
กรุงเทพมหานคร
15 ธันวาคม 2556
16
อัญจิดา
นนทบุรี
14 ธันวาคม 2556
17
เจตน์
นนทบุรี
14 ธันวาคม 2556
18
พุทธชาด
กรุงเทพมหานคร
14 ธันวาคม 2556
19
พรทิพา
กรุงเทพมหานคร
14 ธันวาคม 2556
20
สุภาณี
พัทลุง
13 ธันวาคม 2556
 
ทั้งหมด 50 รายการ 1 / 3