ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนพฤศจิกายน 2556
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
รุ่งโรจน์
ปทุมธานี
30 พฤศจิกายน 2556
2
เพ็ญนภา
กรุงเทพมหานคร
29 พฤศจิกายน 2556
3
วงศ์ทิพา
สุพรรณบุรี
29 พฤศจิกายน 2556
4
ณัทขวัญ
กรุงเทพมหานคร
29 พฤศจิกายน 2556
5
นางดวงใจ
เพชรบูรณ์
28 พฤศจิกายน 2556
6
ศุภกิจ
กรุงเทพมหานคร
28 พฤศจิกายน 2556
7
วรรณา
นนทบุรี
27 พฤศจิกายน 2556
8
รจนา
นนทบุรี
27 พฤศจิกายน 2556
9
สุพัตรา
กรุงเทพมหานคร
27 พฤศจิกายน 2556
10
อภิชาติ
กรุงเทพมหานคร
27 พฤศจิกายน 2556
11
สิริมา
กรุงเทพมหานคร
27 พฤศจิกายน 2556
12
รักษพล
กรุงเทพมหานคร
27 พฤศจิกายน 2556
13
ปัทมา
กรุงเทพมหานคร
27 พฤศจิกายน 2556
14
อัญรักษ์
นนทบุรี
26 พฤศจิกายน 2556
15
วราภรณ์
สมุทรปราการ
25 พฤศจิกายน 2556
16
จันทนา
กรุงเทพมหานคร
25 พฤศจิกายน 2556
17
มนต์สินี
กรุงเทพมหานคร
25 พฤศจิกายน 2556
18
บัวลอย
นครสวรรค์
25 พฤศจิกายน 2556
19
รัชนี
กรุงเทพมหานคร
25 พฤศจิกายน 2556
20
รัชนี
กรุงเทพมหานคร
25 พฤศจิกายน 2556
 
ทั้งหมด 107 รายการ 1 / 6