ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนตุลาคม 2556
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
81
ไกรวิน
กรุงเทพมหานคร
8 ตุลาคม 2556
82
ไกรวิน
กรุงเทพมหานคร
8 ตุลาคม 2556
83
กัญจ์วริญ
นนทบุรี
8 ตุลาคม 2556
84
รัชนีกร
กรุงเทพมหานคร
7 ตุลาคม 2556
85
ศิววิชญ์
นนทบุรี
7 ตุลาคม 2556
86
ชุภีมกาญจน์
นนทบุรี
7 ตุลาคม 2556
87
ชมพูนุช
นนทบุรี
7 ตุลาคม 2556
88
นิตยา
นครสวรรค์
6 ตุลาคม 2556
89
สุภัทรา
กรุงเทพมหานคร
5 ตุลาคม 2556
 
ทั้งหมด 89 รายการ 5 / 5