ข้อมูลการปฏิบัติธรรมบุคคล เดือนตุลาคม 2556
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
21
พิเชษฐ์พงศ์
กรุงเทพมหานคร
28 ตุลาคม 2556
22
ฉวีวรรณ
กรุงเทพมหานคร
28 ตุลาคม 2556
23
รุจิรา
กรุงเทพมหานคร
28 ตุลาคม 2556
24
สุพาพร
กรุงเทพมหานคร
26 ตุลาคม 2556
25
สุพจน์
กรุงเทพมหานคร
26 ตุลาคม 2556
26
พระยศสกุล
พิษณุโลก
26 ตุลาคม 2556
27
พระสุธีร์
กรุงเทพมหานคร
25 ตุลาคม 2556
28
ทอภัค
กรุงเทพมหานคร
24 ตุลาคม 2556
29
พนิดา
ชลบุรี
24 ตุลาคม 2556
30
โสภิดา
นครราชสีมา
24 ตุลาคม 2556
31
จันทิมา
กรุงเทพมหานคร
24 ตุลาคม 2556
32
รมณีย์
นนทบุรี
24 ตุลาคม 2556
33
เบญจวรรณ
กรุงเทพมหานคร
24 ตุลาคม 2556
34
ภัทรี
กรุงเทพมหานคร
24 ตุลาคม 2556
35
ศิริวรรณ
สุพรรณบุรี
22 ตุลาคม 2556
36
พรรัมภา
กรุงเทพมหานคร
22 ตุลาคม 2556
37
พนิตตา
กรุงเทพมหานคร
22 ตุลาคม 2556
38
สามารถ
สุราษฎร์ธานี
22 ตุลาคม 2556
39
รรินพลอย
กรุงเทพมหานคร
21 ตุลาคม 2556
40
ณัฏฐณิฐ
กรุงเทพมหานคร
21 ตุลาคม 2556
 
ทั้งหมด 89 รายการ 2 / 5