ข้อมูลการปฏิบัติธรรมหน่วยงาน 2563
 ลำดับ  ชื่อหน่วยงาน  วันเริ่มต้น  วันสิ้นสุด
1
บริษัท เวอร์ทิฟ (ประเทศไทย) จำกัด
14 มีนาคม 2563
15 มีนาคม 2563
2
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
23 กุมภาพันธ์ 2563
23 กุมภาพันธ์ 2563
3
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
22 พฤศจิกายน 2563
23 พฤศจิกายน 2563
4
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
18 ตุลาคม 2563
19 ตุลาคม 2563
5
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
20 กันยายน 2563
21 กันยายน 2563
6
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
18 สิงหาคม 2563
19 สิงหาคม 2563
7
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
19 กรกฎาคม 2563
20 กรกฎาคม 2563
8
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
21 มิถุนายน 2563
22 มิถุนายน 2563
9
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
3 พฤษภาคม 2563
4 พฤษภาคม 2563
10
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
19 เมษายน 2563
20 เมษายน 2563
11
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
22 มีนาคม 2563
23 มีนาคม 2563
12
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
16 กุมภาพันธ์ 2563
17 กุมภาพันธ์ 2563
 
ทั้งหมด 12 รายการ 1 / 1