ข้อมูลการปฏิบัติธรรมหน่วยงาน 2562
 ลำดับ  ชื่อหน่วยงาน  วันเริ่มต้น  วันสิ้นสุด
1
กรมเจ้าท่า
22 มิถุนายน 2562
24 มิถุนายน 2562
2
สำนักงานศึกษาธิการ จ.สระบุรี
7 มิถุนายน 2562
9 มิถุนายน 2562
3
บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด
14 พฤศจิกายน 2562
14 มกราคม 2555
4
สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
30 พฤศจิกายน 2562
30 พฤศจิกายน 2562
5
กรมราชทัณฑ์
25 พฤศจิกายน 2562
29 พฤศจิกายน 2562
6
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
2 ตุลาคม 2562
2 ตุลาคม 2555
7
volunteer thailand
12 ตุลาคม 2562
12 ตุลาคม 2562
8
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
22 กรกฎาคม 2562
24 กรกฎาคม 2562
9
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
24 กรกฎาคม 2562
24 กรกฎาคม 2562
10
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
23 กรกฎาคม 2562
23 กรกฎาคม 2562
11
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
22 กรกฎาคม 2562
22 กรกฎาคม 2562
12
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
30 สิงหาคม 2562
1 กันยายน 2562
13
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
16 สิงหาคม 2562
17 สิงหาคม 2562
14
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
24 สิงหาคม 2562
25 สิงหาคม 2562
15
การประปานครหลวง
18 มิถุนายน 2562
20 มิถุนายน 2562
16
วัดลำพญากลาง
1 เมษายน 2562
10 เมษายน 2562
17
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
17 พฤศจิกายน 2562
18 พฤศจิกายน 2562
18
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
20 ตุลาคม 2562
21 ตุลาคม 2562
19
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
15 กันยายน 2562
16 กันยายน 2562
20
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
18 สิงหาคม 2562
19 สิงหาคม 2562
 
ทั้งหมด 26 รายการ 1 / 2