ข้อมูลการปฏิบัติธรรม 2562
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
21
ภักดี
กรุงเทพมหานคร
22 พฤศจิกายน 2562
22
วรัญญู
พระนครศรีอยุธยา
22 พฤศจิกายน 2562
23
พันกรณ์
กรุงเทพมหานคร
8 พฤศจิกายน 2562
24
สุวรรณรัตน์
บุรีรัมย์
26 ตุลาคม 2562
25
นพรัตน์
อ่างทอง
23 ตุลาคม 2562
26
จักรมนตรี
กรุงเทพมหานคร
22 ตุลาคม 2562
27
วาสนา
สุรินทร์
20 กันยายน 2562
28
วาสนา
สุรินทร์
6 กันยายน 2562
29
โยธกา
ปทุมธานี
23 สิงหาคม 2562
30
ภักดี
กรุงเทพมหานคร
25 มกราคม 2562
31
ประชา
ปทุมธานี
25 มกราคม 2562
32
อุรารัตน์
ปทุมธานี
25 มกราคม 2562
33
นาฏฤดี
กรุงเทพมหานคร
25 มกราคม 2562
34
พันกรณ์
กรุงเทพมหานคร
25 มกราคม 2562
35
วรพรรณ
กรุงเทพมหานคร
12 มกราคม 2562
36
ประชา
ปทุมธานี
11 มกราคม 2562
37
อุรารัตน์
ปทุมธานี
11 มกราคม 2562
38
พันกรณ์
กรุงเทพมหานคร
11 มกราคม 2562
39
วริทธิ์ตา
สมุทรปราการ
11 มกราคม 2562
40
โยธกา
กรุงเทพมหานคร
11 ธันวาคม 2562
 
ทั้งหมด 1,695 รายการ 2 / 85