ข้อมูลการปฏิบัติธรรม 2562
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
Amarjit
พระนครศรีอยุธยา
23 ธันวาคม 2562
2
ชนะยุทธ
พระนครศรีอยุธยา
25 พฤศจิกายน 2562
3
พัชรพล
แพร่
25 พฤศจิกายน 2562
4
วิโรจน์
แพร่
25 พฤศจิกายน 2562
5
วิชญ์ยุทธ
แพร่
25 พฤศจิกายน 2562
6
ภานุ
แพร่
25 พฤศจิกายน 2562
7
วรัณญู
พระนครศรีอยุธยา
7 พฤศจิกายน 2562
8
ขาวเดช
พระนครศรีอยุธยา
8 พฤศจิกายน 2562
9
สุวรรณรัตน์
พระนครศรีอยุธยา
1 พฤศจิกายน 2562
10
ศิริประภา
พระนครศรีอยุธยา
1 พฤศจิกายน 2562
11
ประเสริฐ
พระนครศรีอยุธยา
3 ตุลาคม 2562
12
บุญยอด
พระนครศรีอยุธยา
2 ตุลาคม 2562
13
ศิริประภา
พระนครศรีอยุธยา
3 ตุลาคม 2562
14
ทรงพล
พระนครศรีอยุธยา
3 ตุลาคม 2562
15
ชนะยุทธ
พระนครศรีอยุธยา
3 ตุลาคม 2562
16
มหานพดล
พระนครศรีอยุธยา
1 พฤศจิกายน 2562
17
วินัยธรรัตนตรัย
พระนครศรีอยุธยา
8 พฤศจิกายน 2562
18
เอกะณัฐฐา
พระนครศรีอยุธยา
1 ธันวาคม 2562
19
สมุห์สนิทวงศ์
พระนครศรีอยุธยา
25 ธันวาคม 2562
20
อรรถชาติ
พระนครศรีอยุธยา
25 ธันวาคม 2562
 
ทั้งหมด 1,694 รายการ 1 / 85