ข้อมูลการปฏิบัติธรรม 2560
 ลำดับ  ชื่อ  จังหวัด  วันที่สมัคร
1
สมควร
กรุงเทพมหานคร
1 ธันวาคม 2560
2
อดิเรก
สระบุรี
10 พฤศจิกายน 2560
3
สันติ
สระบุรี
10 พฤศจิกายน 2560
4
อร่าม
นครสวรรค์
10 พฤศจิกายน 2560
5
ขนิษฐา
สิงห์บุรี
8 พฤศจิกายน 2560
6
ดนัย
สระบุรี
8 พฤศจิกายน 2560
7
สุรีรัตน์
ลพบุรี
8 พฤศจิกายน 2560
8
อดิเรก
สระบุรี
3 พฤศจิกายน 2560
9
มนัสนันท์
สุพรรณบุรี
3 พฤศจิกายน 2560
10
สุรวัฒน์
กรุงเทพมหานคร
21 ตุลาคม 2560
11
สมควร
กรุงเทพมหานคร
6 ตุลาคม 2560
12
สมเดช
ฉะเชิงเทรา
6 ตุลาคม 2560
13
หมี
พระนครศรีอยุธยา
6 สิงหาคม 2560
14
สิทธิชนม์
กรุงเทพมหานคร
10 กันยายน 2560
15
ชิวริยะ
ปทุมธานี
10 กันยายน 2560
16
นุชิต
พระนครศรีอยุธยา
27 กรกฎาคม 2560
17
สุวิมล
สิงห์บุรี
18 กันยายน 2560
18
ไชยพจน์
สระแก้ว
18 กันยายน 2560
19
คณ้ฐชัย
กรุงเทพมหานคร
30 สิงหาคม 2560
20
ณาศิส
กรุงเทพมหานคร
28 เมษายน 2560
 
ทั้งหมด 1,147 รายการ 1 / 58