ผู้อำนวยการส่วนวางแผนฯ
หลักสูตรการอบรม
หลักสูตรอบรม
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
พัฒนาบุคลากรวิถีพุทธ
ธรรมะพัฒนาองค์กร
ค่ายวัยใส
ธรรมะสู่โรงเรียน
หลักสูตรทั้งหมด
ประกาศและระเบียบ
 • ประกาศ การแบ่งส่วนงาน 2556 ราชกิจจานุเบกษา
 • การแบ่งส่วนงาน พ.ศ. 2556 ภายใน
 • อัตราค่าบำรุงการใช้อาคารและสถานที่ มจร อยุธยา พ.ศ. 2552
 • ข้อบังคับ กองทุนวิปัสสนาธุระ 2546
 • ดูประกาศและระเบียบทั้งหมด
  คู่มือกิจกรรมส่วนวางแผนฯ
 • คู่มือพระธรรมวิทยากร กรมการศาสนา
 • แบบรายงานการปฏิบัติงานของหัวหน้าทดลองปฏิบัติงานและพระวิทยากรทดลองปฏิบัติงาน
 • คู่มือการประกันคุณภาพ สถาบันวิปัสสนาธุระ 2559
 • รวมเอกสารประกันคุณภาพ 60
 • ดูคู่มือกิจกรรมทั้งหมด
  ทำเนียบพระวิทยากร/พุทธอาสา
 • ทำเนียบพระวิทยากร
 • พุทธอาสาสมัคร
 • ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรม
 • มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
 • ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
 • ศูนย์ปฏิบัติธรรมสติภาวนาภิรตาราม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
 • ศูนย์ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมบ้านไร่ปลายตะวัน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
 • ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลาง บ้านละเอาะ อ.เมือง จ.สุรินทร์
 • สถิติเว็บไซต์
  ออนไลน์ 1 คน
  วันนี้ 10 คน
  เมื่อวานนี้ 15 คน
  เดือนนี้ 319 คน
  เดือนที่ผ่านมา 392 คน
  ทั้งหมด 30,924 คน
  เริ่มนับวันที่ 9 ธันวาคม 2558
  Facebook ส่วนวางแผนฯ

  พระมหาวิชาญ สุวิชาโน ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม ปฏิบัติหน้าที่กรมรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน นิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกาา ๒๕๖๒
  ทั้งหมด
 • อบรมครู โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) และโรงเรียนวัดใหญ่ จ.กาญจนบุรี
 • อบรบเชิงปฏิบัติธรรมสู่โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน โรงเรียนไข่ขิงวิทยา จ.นครปฐม
 • อบรมนักเรียน โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ จ.นครปฐม
 • โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากร โรงพยาบาลบัวเชด จ.สุรินทร์
 • อบรมวิทยากรไตรสิกขา รุ่นที่ ๒
 • ทั้งหมด
  ทั้งหมด
  คู่มือ
  อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูล
  แบบฟอร์ม
  อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูล
  เอกสารดาวน์โหลด
  วิทยานิพนธ์ เรื่อง ศึกษากระบวนการฝึกอบรมบุคลากรทาง ...
  บททำวัตรสวดมนต์ บาลี อังกฤษ
  วิปัสสนาภาษาพม่า
  แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒
  ประกาศตั้งสถาบันวิปัสสนาุระ ราชกิจจานุเบกษา
  ป้ายต่างA4
  คู่มือการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
  ตัวอย่างกำหนดการหลักสูตร ๓ วัน ๒ คืน ณ มจร.วังน้ ...
  แผนผังที่นั่ง
  อบรมคุณธรรม
  อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูล
  สื่ออบรมคุณธรรม
  ๗ อุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง โดย พระมหาวิช ...
  คู่มือวิปัสสนาจารย์
  ความยุติธรรมของพ่อ เรื่อง สองพี่น้อง
  ภาพยนตร์สั้น "ชักเย่อ"
  หนังสั้นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. "อินทรธนู"
  ภาพยนตร์สั้น เรื่อง"ก้อนคำ" งานศิลปหัตถกรรมนักเรีย ...
  ภาพยนตร์สั้น ลูกกลมเกลียว Short Film Official
  ละครสั้น ค่ายหนูรักอิสลาม 59
  ละครสอนคน 2560 ตอน ส่งต่อความดี
  ละครสอนคน 2560 ตอน รักเด็ก
  ค่ายวัยใส Channel
  ๗ อุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง โดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน
  มจร เปิดใจใส่ธรรม
  mv อบรมค่ายธรรมทายาท รร มัธยมวัดดาวคนอง
  มจร ค่ายธรรมทายาท
  มจร ค่ายธรรมะพัฒนาองกรค์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
  ค่ายวัยใสใจสะอาด
  ทั้งหมด
  วิถีพุทธ Channel
  พระมหาวิชาญ สุวิชาโน อบรมครูโรงเรียนวิถีพุทธ ณ โรงเรียนป่าแดงวิทยา จังหวัดเชียงราย
  พระพุทธเจ้า [เพลงประกอบละครซีรีส์ พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก]
  เพลงพระพุทธเจ้า ประกอบละครซีรีส์-พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก (Piano cover by Krit Chompoo)
  พุทธศาสดา Buddha Thus Have I Heard - ช่วงตรัสรู้
  พระพุทธเจ้า - โปรดท้าวพกาพรหม
  เพลงทางที่เดินคนเดียว (The Way Walk Alone)
  ทั้งหมด
  วิปัสสนาไทย Channel
  โครงการอบรมพระวิทยากร 2559 มจร
  พิธีมอบวุฒิบัตร โครงการสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์ ปี 2559
  พระราชสิทธิมุนี วิ "โอวาทเปิดอบรมวิปัสสนากรรมฐาน"
  พระราชสิทธิมุนี วิ "ตอบปัญหาธรรม"
  พระราชสิทธิมุนี วิ. พิธีปิดอบรมวิปัสสนาจารย์ภาคภาษาอังกฤษ ปี 2560
  ทั้งหมด
  ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
  โทร. 0 3524 8008
  E-mail: charnb008@gmail.com, ch_koki@hotmail.com, happiness2009@hotmail.com