ธรรมะจากพระอาจารย์
"การสอบอารมณ์ การกำหนดปรมัตถ์ "
"การสอบอารมณ์ การกำหนดปรมัตถ์ "
เขียนเมื่อ 19 กรกฎาคม 2561 | อ่าน 620
โดย

สามเณรฤดูร้อน62
(12 มิถุนายน 2562)

โครงการสัมมนาเชิงปฏฺบัติการพระวิปัสสนาจารย์ ๒๕๖๑
(12 กันยายน 2561)

ฉลองอายุวัฒนมงคล 56 ปี พระราชสิทธิมุนี วิ. 5 ก.ย. 2559 ตอนที่ 2
(19 กรกฎาคม 2561)

ฉลองอายุวัฒนมงคล 56 ปี พระราชสิทธิมุนี วิ. 5 ก.ย. 2559 ตอนที่ 1
(19 กรกฎาคม 2561)

เสวนา100ปี พระภัททันตะ
(19 กรกฎาคม 2561)

สกู๊ปพิเศษ พระอาจารย์ ดร.ภัททันตะ
(19 กรกฎาคม 2561)

พระราชสิทธิมุนี บรรยายธรรม พิธีมอบสมณศักดิ์ พระปลัดสมภาร
(19 กรกฎาคม 2561)

พิธีแต่งตั้ง พระปลัดสมภาร วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์
(19 กรกฎาคม 2561)

พิธีฉลองอายุวัฒนมงคล ๕๖ ปี พระราชสิทธิมุนี วิ.
(19 กรกฎาคม 2561)

เปิดงานสัมมนาฯ - ((ใช้แกะคำพูด))
(19 กรกฎาคม 2561)

"เริ่มต้นดีชีวิตมีสุข"
(19 กรกฎาคม 2561)

ธรรมเทศนา ธรรมบรรยาย WBTV เรื่อง อัคคัญญสูตร
(19 กรกฎาคม 2561)

สอนเดินจงกรมภาษาอังกฤษ /พระราชสิทธิมุนี วิ. ,อ.จำลอง
(19 กรกฎาคม 2561)

"ธรรมะกับชีวิต"
(19 กรกฎาคม 2561)

"เรื่องการเจริญกรรมฐาน"
(19 กรกฎาคม 2561)

"การปฏิบัติแบบพองยุบ"
(19 กรกฎาคม 2561)

"การสอบอารมณ์ การกำหนดปรมัตถ์ "
(19 กรกฎาคม 2561)

"ความสำคัญของการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน"
(19 กรกฎาคม 2561)

สกู๊ปพิเศษ พระอาจารย์ ดร.ภัททันตะ
(12 มิถุนายน 2557)

สอนเจริญพระกรรมฐาน โดยพระธรรมธีรราชมหามุนี ( เจ้าคุณโชดก )
(12 มิถุนายน 2557)
ทั้งหมด 20 รายการ 1 / 1
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144
มือถือ 08 4161 5395
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู