วีดีโอ
ตู้ธรรม - อาจารย์ภัททันตะ_001
ตู้ธรรม - อาจารย์ภัททันตะ_001
เขียนเมื่อ 28 กันยายน 2557 | อ่าน 3981
โดย sarinrattana

ประวัติพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทธิ ป.ธ.๙)
(17 มิถุนายน 2557)

ชีวิตนี้น้อยนัก ▬ เสียงอ่านโดย โจโฉ
(15 มิถุนายน 2557)

มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๕
(15 มิถุนายน 2557)

มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๔
(15 มิถุนายน 2557)

มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๓
(15 มิถุนายน 2557)

มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๒
(15 มิถุนายน 2557)

มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑
(15 มิถุนายน 2557)

เสียงอ่าน มหาสติปัฏฐานสูตร
(15 มิถุนายน 2557)

มหาสติปัฏฐานสูตร เสียงสวดบาลี
(15 มิถุนายน 2557)

มรรคมีองค์ 8 ; ท่านเจ้าคุณโชดก ญาณสิทธิเถร
(14 มิถุนายน 2557)

อนิสงส์ของการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ; ท่านเจ้าคุณโชดก ญาณสิทธิเถร
(14 มิถุนายน 2557)

ท่านเจ้าคุณโชดก สมถะต่างจากวิปัสสนาตรงไหน
(14 มิถุนายน 2557)

วิปัสสนาญาณ๑๖ ท่านเจ้าคุณโชดก
(14 มิถุนายน 2557)

Basic of Vipassana Practice
(12 มิถุนายน 2557)

ตามรอย อ.ภัททันตะ อาสภเถระ
(12 มิถุนายน 2557)

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
(9 มิถุนายน 2557)
ทั้งหมด 36 รายการ 2 / 2
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassana@mcu.ac.th
© 2020 All Rights Reserved. สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาระบบ โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)