วีดีโอ
ตู้ธรรม - อาจารย์ภัททันตะ_001
ตู้ธรรม - อาจารย์ภัททันตะ_001
เขียนเมื่อ 28 กันยายน 2557 | อ่าน 3961
โดย sarinrattana

ปฏิบัติธรรมสุพรรณบุรี
(5 มกราคม 2563)

การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๘
(30 เมษายน 2562)

โครงการสัมมนาเชิงปฏฺบัติการพระวิปัสสนาจารย์ ๒๕๖๑
(10 กันยายน 2561)

พิธีมอบวุฒิบัตร โครงการสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์ ปี 2559
(21 ธันวาคม 2559)

โอวาท สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
(21 ธันวาคม 2559)

พระภัททันตะอาสภมหาเถระ อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ 2
(13 ตุลาคม 2558)

พระภัททันตะอาสภมหาเถระ อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ 1
(13 ตุลาคม 2558)

โอวาทก่อนกลับบ้าน อ.ประจาก
(13 ตุลาคม 2558)

Spot วันวิสาขบูชา 2558
(6 พฤษภาคม 2558)

เที่ยงวันทันเหตุการณ์ | บรรยากาศงานวันมาฆบูชา | 04-03-58
(8 มีนาคม 2558)

เรื่องเด่นเย็นนี้ | พุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตรในวันมาฆบูชา | 04-03-58
(8 มีนาคม 2558)

แนะวิธีเจริญวิปัสสนากรรมฐาน (เบื้องต้น) 1 เม.ย. 2557
(28 กันยายน 2557)

สาธิตวิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต
(28 กันยายน 2557)

หลักการปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐานสี่
(28 กันยายน 2557)

ตู้ธรรม - อาจารย์ภัททันตะ 003
(28 กันยายน 2557)

ตู้ธรรม - อาจารย์ภัททันตะ 002
(28 กันยายน 2557)

ตู้ธรรม - อาจารย์ภัททันตะ_001
(28 กันยายน 2557)

ศีลพระภิกษุมี ๒๒๗ ข้อ
(31 สิงหาคม 2557)

วิปัสสนาต่างจากสมถะตรงไหน โดย พระธรรมธีรราชมหามุนี( ท่านเจ้าคุณโชดก ญาณสิทธิเถร)
(17 มิถุนายน 2557)

สติปัฏฐาน 4 โดย พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทธิเถร)
(17 มิถุนายน 2557)
ทั้งหมด 36 รายการ 1 / 2
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassanathai800@gmail.com
© 2020 All Rights Reserved. สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาระบบ โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)