ธรรมะจากพระอาจารย์
คำค้น

สกู๊ปพิเศษ พระอาจารย์ ดร.ภัททันตะ
(12 มิถุนายน 2557)

สอนเจริญพระกรรมฐาน โดยพระธรรมธีรราชมหามุนี ( เจ้าคุณโชดก )
(12 มิถุนายน 2557)

"ความสำคัญของการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน"
(19 กรกฎาคม 2561)

"การสอบอารมณ์ การกำหนดปรมัตถ์ "
(19 กรกฎาคม 2561)

"การปฏิบัติแบบพองยุบ"
(19 กรกฎาคม 2561)

"เรื่องการเจริญกรรมฐาน"
(19 กรกฎาคม 2561)

"ธรรมะกับชีวิต"
(19 กรกฎาคม 2561)

สอนเดินจงกรมภาษาอังกฤษ /พระราชสิทธิมุนี วิ. ,อ.จำลอง
(19 กรกฎาคม 2561)

ธรรมเทศนา ธรรมบรรยาย WBTV เรื่อง อัคคัญญสูตร
(19 กรกฎาคม 2561)

"เริ่มต้นดีชีวิตมีสุข"
(19 กรกฎาคม 2561)

เปิดงานสัมมนาฯ - ((ใช้แกะคำพูด))
(19 กรกฎาคม 2561)

พิธีฉลองอายุวัฒนมงคล ๕๖ ปี พระราชสิทธิมุนี วิ.
(19 กรกฎาคม 2561)

พิธีแต่งตั้ง พระปลัดสมภาร วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์
(19 กรกฎาคม 2561)

พระราชสิทธิมุนี บรรยายธรรม พิธีมอบสมณศักดิ์ พระปลัดสมภาร
(19 กรกฎาคม 2561)

สกู๊ปพิเศษ พระอาจารย์ ดร.ภัททันตะ
(19 กรกฎาคม 2561)

เสวนา100ปี พระภัททันตะ
(19 กรกฎาคม 2561)

ฉลองอายุวัฒนมงคล 56 ปี พระราชสิทธิมุนี วิ. 5 ก.ย. 2559 ตอนที่ 1
(19 กรกฎาคม 2561)

ฉลองอายุวัฒนมงคล 56 ปี พระราชสิทธิมุนี วิ. 5 ก.ย. 2559 ตอนที่ 2
(19 กรกฎาคม 2561)

โครงการสัมมนาเชิงปฏฺบัติการพระวิปัสสนาจารย์ ๒๕๖๑
(12 กันยายน 2561)
ทั้งหมด 19 รายการ 1 / 1
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู