วีดีโอ
คำค้น

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
(9 มิถุนายน 2557)

ท่านเจ้าคุณโชดก สมถะต่างจากวิปัสสนาตรงไหน
(14 มิถุนายน 2557)

ตามรอย อ.ภัททันตะ อาสภเถระ
(12 มิถุนายน 2557)

Basic of Vipassana Practice
(12 มิถุนายน 2557)

เสียงอ่าน มหาสติปัฏฐานสูตร
(15 มิถุนายน 2557)

วิปัสสนาญาณ๑๖ ท่านเจ้าคุณโชดก
(14 มิถุนายน 2557)

อนิสงส์ของการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ; ท่านเจ้าคุณโชดก ญาณสิทธิเถร
(14 มิถุนายน 2557)

มรรคมีองค์ 8 ; ท่านเจ้าคุณโชดก ญาณสิทธิเถร
(14 มิถุนายน 2557)

มหาสติปัฏฐานสูตร เสียงสวดบาลี
(15 มิถุนายน 2557)

มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑
(15 มิถุนายน 2557)

มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๒
(15 มิถุนายน 2557)

มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๓
(15 มิถุนายน 2557)

มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๔
(15 มิถุนายน 2557)

มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๕
(15 มิถุนายน 2557)

ชีวิตนี้น้อยนัก ▬ เสียงอ่านโดย โจโฉ
(15 มิถุนายน 2557)

ประวัติพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทธิ ป.ธ.๙)
(17 มิถุนายน 2557)

สติปัฏฐาน 4 โดย พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทธิเถร)
(17 มิถุนายน 2557)

วิปัสสนาต่างจากสมถะตรงไหน โดย พระธรรมธีรราชมหามุนี( ท่านเจ้าคุณโชดก ญาณสิทธิเถร)
(17 มิถุนายน 2557)

ศีลพระภิกษุมี ๒๒๗ ข้อ
(31 สิงหาคม 2557)

ตู้ธรรม - อาจารย์ภัททันตะ_001
(28 กันยายน 2557)

ตู้ธรรม - อาจารย์ภัททันตะ 002
(28 กันยายน 2557)

สาธิตวิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต
(28 กันยายน 2557)

ตู้ธรรม - อาจารย์ภัททันตะ 003
(28 กันยายน 2557)

หลักการปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐานสี่
(28 กันยายน 2557)

แนะวิธีเจริญวิปัสสนากรรมฐาน (เบื้องต้น) 1 เม.ย. 2557
(28 กันยายน 2557)
ทั้งหมด 33 รายการ 1 / 2