วันที่ปฏิบัติธรรม หลักสูตร สำหรับ รับ สมัครล่าสุด
( 21/02/2563)
21/02/2563 ถึง 23/02/2563
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
ประชาชนทั่วไป 150 48 คน
(รับได้อีก 102)
06/03/2563 ถึง 08/03/2563
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓
ประชาชนทั่วไป 150 22 คน
(รับได้อีก 128)
27/03/2563 ถึง 29/03/2563
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓
ประชาชนทั่วไป 150 14 คน
(รับได้อีก 136)
04/04/2563 ถึง 06/04/2563
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓
ประชาชนทั่วไป 150 11 คน
(รับได้อีก 139)
17/04/2563 ถึง 19/04/2563
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓
ประชาชนทั่วไป 150 3 คน
(รับได้อีก 147)
03/05/2563 ถึง 07/05/2563
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๓ (เดือนวิสาขบูชา)
ประชาชนทั่วไป 150 8 คน
(รับได้อีก 142)
22/05/2563 ถึง 24/05/2563
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓
ประชาชนทั่วไป 150 3 คน
(รับได้อีก 147)
02/06/2563 ถึง 06/06/2563
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ (วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี)
ประชาชนทั่วไป 150 0 คน
(รับได้อีก 150)
26/06/2563 ถึง 28/06/2563
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๓
ประชาชนทั่วไป 150 8 คน
(รับได้อีก 142)
03/07/2563 ถึง 05/07/2563
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๓ (เดือนอาสาฬหบูชา)
ประชาชนทั่วไป 150 6 คน
(รับได้อีก 144)
24/07/2563 ถึง 28/07/2563
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๓ (วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐)
ประชาชนทั่วไป 150 0 คน
(รับได้อีก 150)
12/08/2563 ถึง 16/08/2563
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๓ (วันแม่แห่งชาติ)
ประชาชนทั่วไป 150 0 คน
(รับได้อีก 150)
28/08/2563 ถึง 30/08/2563
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๓
ประชาชนทั่วไป 150 3 คน
(รับได้อีก 147)
11/09/2563 ถึง 15/09/2563
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๓
ประชาชนทั่วไป 150 0 คน
(รับได้อีก 150)
25/09/2563 ถึง 27/09/2563
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๓
ประชาชนทั่วไป 150 1 คน
(รับได้อีก 149)
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2020 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู