วันที่ปฏิบัติธรรม หลักสูตร สำหรับ รับ สมัครล่าสุด
( 30/12/2563)
27/05/2563 ถึง 31/05/2563
(5 วัน 4คืน)
หลักสูตรปฏิบัติธรรมสำหรับนิสิต
หลักสูตรปฏิบัติธรรมสำหรับนิสิต นักศึกษา
ปิดรับสมัคร
นิสิต 100 13 คน
(รับได้อีก 87)
25/09/2563 ถึง 27/09/2563
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๓
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 9 คน
(รับได้อีก 141)
11/09/2563 ถึง 15/09/2563
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๓
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 0 คน
(รับได้อีก 150)
28/08/2563 ถึง 30/08/2563
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๓
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 3 คน
(รับได้อีก 147)
12/08/2563 ถึง 16/08/2563
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๓ (วันแม่แห่งชาติ)
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 0 คน
(รับได้อีก 150)
24/07/2563 ถึง 28/07/2563
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๓ (วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐)
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 1 คน
(รับได้อีก 149)
03/07/2563 ถึง 05/07/2563
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๓ (เดือนอาสาฬหบูชา)
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 7 คน
(รับได้อีก 143)
26/06/2563 ถึง 28/06/2563
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๓
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 8 คน
(รับได้อีก 142)
02/06/2563 ถึง 06/06/2563
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ (วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี)
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 1 คน
(รับได้อีก 149)
22/05/2563 ถึง 24/05/2563
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 3 คน
(รับได้อีก 147)
03/05/2563 ถึง 07/05/2563
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๓ (เดือนวิสาขบูชา)
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 8 คน
(รับได้อีก 142)
17/04/2563 ถึง 19/04/2563
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 3 คน
(รับได้อีก 147)
04/04/2563 ถึง 06/04/2563
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 18 คน
(รับได้อีก 132)
27/03/2563 ถึง 29/03/2563
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 17 คน
(รับได้อีก 133)
06/03/2563 ถึง 08/03/2563
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 43 คน
(รับได้อีก 107)
21/02/2563 ถึง 23/02/2563
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 81 คน
(รับได้อีก 69)
07/02/2563 ถึง 11/02/2563
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ (เดือนมาฆบูชา)
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 152 คน
(รับได้อีก -2)
24/01/2563 ถึง 26/01/2563
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 73 คน
(รับได้อีก 77)
10/01/2563 ถึง 12/01/2563
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 81 คน
(รับได้อีก 69)
30/12/2562 ถึง 01/01/2563
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ (เทศกาลปีใหม่)
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 180 239 คน
(รับได้อีก -59)
05/12/2562 ถึง 10/12/2562
(6 วัน 5คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ (วันพ่อแห่งชาติ)
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 88 คน
(รับได้อีก 62)
22/11/2562 ถึง 24/11/2562
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 87 คน
(รับได้อีก 63)
08/11/2562 ถึง 10/11/2562
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 47 คน
(รับได้อีก 103)
23/10/2562 ถึง 27/10/2562
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (วันปิยมหาราช)
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 38 คน
(รับได้อีก 112)
11/10/2562 ถึง 15/10/2562
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (วันสวรรคต ร.๙)
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 93 คน
(รับได้อีก 57)
20/09/2562 ถึง 22/09/2562
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๒
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 115 คน
(รับได้อีก 35)
06/09/2562 ถึง 10/09/2562
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๒
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 37 คน
(รับได้อีก 113)
23/08/2562 ถึง 25/08/2562
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๒
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 96 คน
(รับได้อีก 54)
09/08/2562 ถึง 13/08/2562
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๒ (วันแม่)
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 78 คน
(รับได้อีก 72)
26/07/2562 ถึง 28/07/2562
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ (วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐)
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 164 คน
(รับได้อีก -14)
12/07/2562 ถึง 16/07/2562
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๒ (วันอาสาฬหบูชา)
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 99 คน
(รับได้อีก 51)
21/06/2562 ถึง 25/06/2562
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๒
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 191 คน
(รับได้อีก -41)
07/06/2562 ถึง 09/06/2562
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 111 คน
(รับได้อีก 39)
16/05/2562 ถึง 20/05/2562
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๒ (วันวิสาขบูชา)
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 128 คน
(รับได้อีก 22)
03/05/2562 ถึง 07/05/2562
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 75 คน
(รับได้อีก 75)
19/04/2562 ถึง 23/04/2562
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 32 คน
(รับได้อีก 118)
05/04/2562 ถึง 07/04/2562
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 103 คน
(รับได้อีก 47)
22/03/2562 ถึง 24/03/2562
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 99 คน
(รับได้อีก 51)
01/03/2562 ถึง 03/03/2562
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 84 คน
(รับได้อีก 66)
16/02/2562 ถึง 20/02/2562
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ (วันมาฆบูชา)
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 84 คน
(รับได้อีก 66)
01/02/2562 ถึง 03/02/2562
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 20 คน
(รับได้อีก 130)
25/01/2562 ถึง 27/01/2562
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 72 คน
(รับได้อีก 78)
11/01/2562 ถึง 15/01/2562
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 62 คน
(รับได้อีก 88)
30/12/2561 ถึง 01/01/2562
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ (เทศกาลปีใหม่)
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 300 301 คน
(รับได้อีก -1)
01/12/2561 ถึง 07/12/2561
(7 วัน 6คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ (วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๙)
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 54 คน
(รับได้อีก 96)
23/11/2561 ถึง 25/11/2561
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 77 คน
(รับได้อีก 73)
09/11/2561 ถึง 11/11/2561
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 85 คน
(รับได้อีก 65)
19/10/2561 ถึง 23/10/2561
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (วันปิยมหาราช)
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 78 คน
(รับได้อีก 72)
12/10/2561 ถึง 16/10/2561
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙)
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 90 คน
(รับได้อีก 60)
21/09/2561 ถึง 23/09/2561
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๔ /๒๕๖๑
เป็นหลักสูตรสำหรับอุบาสก-อุบาสิกา ให้ได้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของสติปัฏฐาน ๔
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 108 คน
(รับได้อีก 42)
07/09/2561 ถึง 13/09/2561
(7 วัน 6คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๓ /๒๕๖๑
เป็นหลักสูตรสำหรับอุบาสก-อุบาสิกา ให้ได้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของสติปัฏฐาน ๔
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 47 คน
(รับได้อีก 103)
24/08/2561 ถึง 26/08/2561
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๒ /๒๕๖๑
เป็นหลักสูตรสำหรับอุบาสก-อุบาสิกา ให้ได้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของสติปัฏฐาน ๔
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 108 คน
(รับได้อีก 42)
10/08/2561 ถึง 14/08/2561
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๑ /๒๕๖๑(วันแม่)
เป็นหลักสูตรสำหรับอุบาสก-อุบาสิกา ให้ได้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของสติปัฏฐาน ๔
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 114 คน
(รับได้อีก 36)
20/07/2561 ถึง 24/07/2561
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๐ /๒๕๖๑(วันอาสาฬหบูชา)
เป็นหลักสูตรสำหรับอุบาสก-อุบาสิกา ให้ได้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของสติปัฏฐาน ๔
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 91 คน
(รับได้อีก 59)
06/07/2561 ถึง 08/07/2561
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๙ /๒๕๖๑
เป็นหลักสูตรสำหรับอุบาสก-อุบาสิกา ให้ได้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของสติปัฏฐาน ๔
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 74 คน
(รับได้อีก 76)
22/06/2561 ถึง 26/06/2561
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๘ /๒๕๖๑
เป็นหลักสูตรสำหรับอุบาสก-อุบาสิกา ให้ได้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของสติปัฏฐาน ๔
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 81 คน
(รับได้อีก 69)
08/06/2561 ถึง 10/06/2561
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๗ /๒๕๖๑
เป็นหลักสูตรสำหรับอุบาสก-อุบาสิกา ให้ได้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของสติปัฏฐาน ๔
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 101 คน
(รับได้อีก 49)
18/05/2561 ถึง 20/05/2561
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๖ /๒๕๖๑(วันวิสาขบูชา)
เป็นหลักสูตรสำหรับอุบาสก-อุบาสิกา ให้ได้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของสติปัฏฐาน ๔
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 156 คน
(รับได้อีก -6)
04/05/2561 ถึง 08/05/2561
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๕ /๒๕๖๑
เป็นหลักสูตรสำหรับอุบาสก-อุบาสิกา ให้ได้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของสติปัฏฐาน ๔
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 65 คน
(รับได้อีก 85)
20/04/2561 ถึง 22/04/2561
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๔ /๒๕๖๑
เป็นหลักสูตรสำหรับอุบาสก-อุบาสิกา ให้ได้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของสติปัฏฐาน ๔
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 71 คน
(รับได้อีก 79)
05/04/2561 ถึง 09/04/2561
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๓ /๒๕๖๑
เป็นหลักสูตรสำหรับอุบาสก-อุบาสิกา ให้ได้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของสติปัฏฐาน ๔
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 66 คน
(รับได้อีก 84)
23/03/2561 ถึง 25/03/2561
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๒ /๒๕๖๑
เป็นหลักสูตรสำหรับอุบาสก-อุบาสิกา ให้ได้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของสติปัฏฐาน ๔
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 53 คน
(รับได้อีก 97)
28/02/2561 ถึง 04/03/2561
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๑ /๒๕๖๑(มาฆบูชา)
เป็นหลักสูตรสำหรับอุบาสก-อุบาสิกา ให้ได้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของสติปัฏฐาน ๔
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 59 คน
(รับได้อีก 91)
16/02/2561 ถึง 18/02/2561
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๐ /๒๕๖๑
เป็นหลักสูตรสำหรับอุบาสก-อุบาสิกา ให้ได้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของสติปัฏฐาน ๔
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 44 คน
(รับได้อีก 106)
02/02/2561 ถึง 04/02/2561
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๑
เป็นหลักสูตรสำหรับอุบาสก-อุบาสิกา ให้ได้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของสติปัฏฐาน ๔
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 48 คน
(รับได้อีก 102)
19/01/2561 ถึง 23/01/2561
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๘ /๒๕๖๑
เป็นหลักสูตรสำหรับอุบาสก-อุบาสิกา ให้ได้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของสติปัฏฐาน ๔
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 43 คน
(รับได้อีก 107)
05/01/2561 ถึง 07/01/2561
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๗ /๒๕๖๑
เป็นหลักสูตรสำหรับอุบาสก-อุบาสิกา ให้ได้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของสติปัฏฐาน ๔
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 45 คน
(รับได้อีก 105)
29/12/2560 ถึง 01/01/2561
(4 วัน 3คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๖ /๒๕๖๑
เป็นหลักสูตรสำหรับอุบาสก-อุบาสิกา ให้ได้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของสติปัฏฐาน ๔
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 132 คน
(รับได้อีก 18)
01/12/2560 ถึง 07/12/2560
(7 วัน 6คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๑
เป็นหลักสูตรสำหรับอุบาสก-อุบาสิกา ให้ได้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของสติปัฏฐาน ๔
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 30 คน
(รับได้อีก 120)
17/11/2560 ถึง 19/11/2560
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๑
เป็นหลักสูตรสำหรับอุบาสก-อุบาสิกา ให้ได้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของสติปัฏฐาน ๔
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 61 คน
(รับได้อีก 89)
03/11/2560 ถึง 07/11/2560
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
เป็นหลักสูตรสำหรับอุบาสก-อุบาสิกา ให้ได้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของสติปัฏฐาน ๔
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 35 คน
(รับได้อีก 115)
20/10/2560 ถึง 22/10/2560
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
เป็นหลักสูตรสำหรับอุบาสก-อุบาสิกา ให้ได้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของสติปัฏฐาน ๔
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 86 คน
(รับได้อีก 64)
06/10/2560 ถึง 10/10/2560
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
เป็นหลักสูตรสำหรับอุบาสก-อุบาสิกา ให้ได้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของสติปัฏฐาน ๔
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 57 คน
(รับได้อีก 93)
20/09/2560 ถึง 24/09/2560
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๔ /๒๕๖๐
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 100 25 คน
(รับได้อีก 75)
01/09/2560 ถึง 07/09/2560
(7 วัน 6คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๓ /๒๕๖๐
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 100 86 คน
(รับได้อีก 14)
25/08/2560 ถึง 27/08/2560
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๒ /๒๕๖๐
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 100 27 คน
(รับได้อีก 73)
10/08/2560 ถึง 14/08/2560
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๑ /๒๕๖๐
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 100 44 คน
(รับได้อีก 56)
28/07/2560 ถึง 30/07/2560
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๐ /๒๕๖๐
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 119 คน
(รับได้อีก 31)
03/07/2560 ถึง 09/07/2560
(7 วัน 6คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๙ /๒๕๖๐
หลักสูตร ๗ วัน
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 100 22 คน
(รับได้อีก 78)
23/06/2560 ถึง 25/06/2560
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๘ /๒๕๖๐
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 100 92 คน
(รับได้อีก 8)
09/06/2560 ถึง 11/06/2560
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๗ /๒๕๖๐
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 100 1 คน
(รับได้อีก 99)
26/05/2560 ถึง 28/05/2560
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๖ /๒๕๖๐
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 100 74 คน
(รับได้อีก 26)
04/05/2560 ถึง 10/05/2560
(7 วัน 6คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ (ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา)
จำนวน 7 วัน
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 120 26 คน
(รับได้อีก 94)
28/04/2560 ถึง 30/04/2560
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐
จำนวน 3 วัน
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 120 65 คน
(รับได้อีก 55)
05/04/2560 ถึง 09/04/2560
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐
จำนวน ๕ วัน
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 120 23 คน
(รับได้อีก 97)
24/03/2560 ถึง 26/03/2560
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐
จำนวน 3 วัน
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 120 58 คน
(รับได้อีก 62)
08/03/2560 ถึง 12/03/2560
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐
จำนวน ๕ วัน
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 120 20 คน
(รับได้อีก 100)
24/02/2560 ถึง 26/02/2560
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
จำนวน 3 วัน
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 120 55 คน
(รับได้อีก 65)
10/02/2560 ถึง 12/02/2560
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๐ (ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา)
จำนวน ๓ วัน
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 120 35 คน
(รับได้อีก 85)
27/01/2560 ถึง 29/01/2560
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๘ /๒๕๖๐
จำนวน 3 วัน
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 120 53 คน
(รับได้อีก 67)
11/01/2560 ถึง 15/01/2560
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๗ /๒๕๖๐
จำนวน ๕ วัน
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 120 17 คน
(รับได้อีก 103)
30/12/2559 ถึง 01/01/2560
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๖ /๒๕๖๐ (ปฏิบัติธรรมวันขึ้นปีใหม่)
สวดมนต์ข้ามปี สั่งสมความดีข้ามภพ
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 120 109 คน
(รับได้อีก 11)
01/12/2559 ถึง 07/12/2559
(7 วัน 6คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๐ (ปฏิบัติธรรมวันพ่อแห่งชาติ)
วันพ่อแห่งชาติ จำนวน ๓ วัน
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 120 33 คน
(รับได้อีก 87)
25/11/2559 ถึง 27/11/2559
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๐
จำนวน 3 วัน
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 120 55 คน
(รับได้อีก 65)
09/11/2559 ถึง 13/11/2559
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๐
จำนวน ๕ วัน
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 120 30 คน
(รับได้อีก 90)
26/10/2559 ถึง 30/10/2559
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๐
ในระหว่างนี้ ขอแจ้งเปลี่ยนจุดรถรับผู้ปฏิบัติธรรม เป็นวัดศรีสุดาราม บางขุนนนท์
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 120 30 คน
(รับได้อีก 90)
07/10/2559 ถึง 09/10/2559
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๐
จำนวน 3 วัน
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 120 68 คน
(รับได้อีก 52)
21/09/2559 ถึง 25/09/2559
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๙
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 40 คน
(รับได้อีก 110)
09/09/2559 ถึง 11/09/2559
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๙
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 142 คน
(รับได้อีก 8)
24/08/2559 ถึง 28/08/2559
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๙
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 21 คน
(รับได้อีก 129)
10/08/2559 ถึง 14/08/2559
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 73 คน
(รับได้อีก 77)
18/07/2559 ถึง 24/07/2559
(7 วัน 6คืน)
โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๙
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 72 คน
(รับได้อีก 78)
06/07/2559 ถึง 10/07/2559
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๙
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 83 คน
(รับได้อีก 67)
20/06/2559 ถึง 26/06/2559
(7 วัน 6คืน)
โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 35 คน
(รับได้อีก 115)
03/06/2559 ถึง 05/06/2559
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๙
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 150 คน
(รับได้อีก 0)
27/05/2559 ถึง 29/05/2559
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๖ เนื่องในวันวิสาขะบูชา ๒๕๕๙
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 100 18 คน
(รับได้อีก 82)
29/04/2559 ถึง 01/05/2559
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 149 คน
(รับได้อีก 1)
22/04/2559 ถึง 24/04/2559
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 49 คน
(รับได้อีก 101)
01/04/2559 ถึง 03/04/2559
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 100 67 คน
(รับได้อีก 33)
25/03/2559 ถึง 27/03/2559
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 100 101 คน
(รับได้อีก -1)
02/03/2559 ถึง 06/03/2559
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 100 46 คน
(รับได้อีก 54)
19/02/2559 ถึง 25/02/2559
(7 วัน 6คืน)
โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 100 47 คน
(รับได้อีก 53)
05/02/2559 ถึง 07/02/2559
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 100 25 คน
(รับได้อีก 75)
29/01/2559 ถึง 31/01/2559
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 100 47 คน
(รับได้อีก 53)
08/01/2559 ถึง 10/01/2559
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 100 56 คน
(รับได้อีก 44)
30/12/2558 ถึง 03/01/2559
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 100 101 คน
(รับได้อีก -1)
04/12/2558 ถึง 10/12/2558
(7 วัน 6คืน)
โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 100 52 คน
(รับได้อีก 48)
20/11/2558 ถึง 22/11/2558
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 100 59 คน
(รับได้อีก 41)
06/11/2558 ถึง 10/11/2558
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 100 17 คน
(รับได้อีก 83)
23/10/2558 ถึง 25/10/2558
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 155 คน
(รับได้อีก -5)
01/10/2558 ถึง 05/10/2558
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 12 คน
(รับได้อีก 138)
28/08/2558 ถึง 30/08/2558
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชนและเยาวชน ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๘
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 122 คน
(รับได้อีก 28)
10/08/2559 ถึง 14/08/2559
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชนและเยาวชน ครั้งที่ ๒๑ /๒๕๕๘ ปฏิบัติธรรมวันแม่
หลักสูตร ๔ วัน
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 46 คน
(รับได้อีก 104)
20/07/2558 ถึง 26/07/2558
(7 วัน 6คืน)
โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชนและเยาวชน ครั้งที่ ๒๐
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 59 คน
(รับได้อีก 91)
03/07/2558 ถึง 05/07/2558
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชนและเยาวชน ครั้งที่ ๑๙
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 105 คน
(รับได้อีก 45)
26/06/2558 ถึง 28/06/2558
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชนและเยาวชน ครั้งที่ ๑๘
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 100 105 คน
(รับได้อีก -5)
01/06/2558 ถึง 07/06/2558
(7 วัน 6คืน)
โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชนและเยาวชน ครั้งที่ ๑๗ ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 100 83 คน
(รับได้อีก 17)
22/05/2558 ถึง 24/05/2558
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชนและเยาวชน ครั้งที่ ๑๖
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 100 16 คน
(รับได้อีก 84)
01/05/2558 ถึง 03/05/2558
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชนและเยาวชน ครั้งที่ ๑๕
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 100 34 คน
(รับได้อีก 66)
20/04/2558 ถึง 26/04/2558
(7 วัน 6คืน)
โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชนและเยาวชน ครั้งที่ ๑๔
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 100 24 คน
(รับได้อีก 76)
03/04/2558 ถึง 05/04/2558
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชนและเยาวชน ครั้งที่ ๑๓
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 0 คน
(รับได้อีก 150)
27/03/2558 ถึง 29/03/2558
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชนและเยาวชน ครั้งที่ ๑๒
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 0 คน
(รับได้อีก 150)
02/03/2558 ถึง 08/03/2558
(7 วัน 6คืน)
ขอเชิญปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชนและเยาวชน ครั้งที่ ๑๑ ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 0 คน
(รับได้อีก 150)
13/02/2558 ถึง 15/02/2558
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชนและเยาวชน ครั้งที่ ๑๐
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 0 คน
(รับได้อีก 150)
06/02/2558 ถึง 08/02/2558
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชนและเยาวชน ครั้งที่ ๙
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 0 คน
(รับได้อีก 150)
23/01/2558 ถึง 25/01/2558
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชนและเยาวชน ครั้งที่ ๘
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 100 0 คน
(รับได้อีก 100)
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassanathai800@gmail.com
© 2020 All Rights Reserved. สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาระบบ โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)