หน่วยงานที่จองปฏิบัติธรรม
 
คำค้น สถานที่
 หน่วยงาน  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด
กรมเจ้าท่า
22/06/2562
24/06/2562
สำนักงานศึกษาธิการ จ.สระบุรี
07/06/2562
09/06/2562
บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด
14/11/2562
14/01/2555
สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
30/11/2562
30/11/2562
กรมราชทัณฑ์
25/11/2562
29/11/2562
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
02/10/2562
02/10/2555
volunteer thailand
12/10/2562
12/10/2562
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
22/07/2562
24/07/2562
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
24/07/2562
24/07/2562
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
23/07/2562
23/07/2562
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
22/07/2562
22/07/2562
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
30/08/2562
01/09/2562
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
16/08/2562
17/08/2562
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
24/08/2562
25/08/2562
การประปานครหลวง
18/06/2562
20/06/2562
วัดลำพญากลาง
01/04/2562
10/04/2562
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
22/11/2563
23/11/2563
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
18/10/2563
19/10/2563
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
20/09/2563
21/09/2563
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
18/08/2563
19/08/2563
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
19/07/2563
20/07/2563
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
21/06/2563
22/06/2563
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
03/05/2563
04/05/2563
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
19/04/2563
20/04/2563
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
22/03/2563
23/03/2563
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
16/02/2563
17/02/2563
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
17/11/2562
18/11/2562
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
20/10/2562
21/10/2562
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
15/09/2562
16/09/2562
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
18/08/2562
19/08/2562
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
21/07/2562
22/07/2562
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
16/06/2562
17/06/2562
กรมราชทัณฑ์
25/02/2562
01/03/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
05/06/2562
07/06/2562
วิทยาลัยการตำรวจ
13/03/2562
15/03/2562
กรมราชทัณฑ์
12/11/2561
16/11/2561
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
26/01/2562
27/01/2562
สถาบันวิปัสสนาธุระ
12/10/2561
23/10/2561
บริษัท เมืองโบราณ จำกัด
21/09/2561
23/09/2561
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
20/08/2561
21/08/2561
สถาบันวิปัสสนาธุระ
04/09/2561
05/09/2561
ทั้งหมด 41 รายการ 1 / 1
 
ระยะเวลาตามหลักสูตร
 
  1 วัน
  3 วัน
  5 วัน
  7 วัน
  10 วัน
  มากกว่า 10 วัน ระบุ วัน
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144
มือถือ 08 4161 5395
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู