นิสิตสมัครปฏิบัติธรรม
เอกสารประกอบ (เชิญดาวโหลด)
เลือกวันที่ต้องการปฏิบัติธรรม
 
เริ่มวันที่:
ถึงวันที่:
รวมระยะเวลา: วัน
เวลาในการอบรม: เช่น 09.00 - 16.00 น.
ข้อมูลนิสิต
 
คำนำหน้าชื่อ: *
ชื่อตัว: *
นามสกุล:
ฉายา:
ที่อยู่: *
ตำบล/แขวง: *
อำเภอ/เขต: *
จังหวัด:
รหัสไปรษณีย์:
โทรศัพท์: *
อีเมล์:
ไลน์ ไอดี:
Facebook:
   
ประเภทนิสิตปฏิบัติธรรม
ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัย:
คณะ:
เอก:
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)
 
  ชนิดไฟล์ *.doc, *.xls, *.ppt, .pdf, .rar, .zip, *.jpg, .png, .gif ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 Mb.
ไฟล์เอกสารที่ 1  
ชื่อไฟล์:
แนบไฟล์:
ไฟล์เอกสารที่ 2:  
ชื่อไฟล์:
แนบไฟล์:
ไฟล์เอกสารที่ 3:  
ชื่อไฟล์:
แนบไฟล์:
ไฟล์เอกสารที่ 4  
ชื่อไฟล์
แนบไฟล์
ไฟล์เอกสารที่ 5  
ชื่อไฟล์
แนบไฟล์
   
 
  1 วัน
  3 วัน
  5 วัน
  7 วัน
  10 วัน
  มากกว่า 10 วัน ระบุ วัน
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassana@mcu.ac.th
© 2021 All Rights Reserved. สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาระบบ โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)