ส่งงานอบรมสำหรับพระวิปัสสนาจารย์
** หากใช้บร๋าวเซอร์ IE แล้วไม่แสดงข้อมูล ให้เปลี่ยนไปใช้ Chrom หรือ Firefox แทน
หน่วยงานสถาบัน:
*
สถานที่จัด :
*
เริ่มกิจกรรม :
ถึง
ระยะเวลา :
วัน *
พระวิทยากร :
*
หน้าที :
*
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ไลน์ ไอดี :
เอกสารประกอบ (ไฟล์ *.doc, *.xls, *.ppt, .pdf, .rar, .zip ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 Mb. เท่านั้น)
เอกสาร 1 :
แบบรายงานกิจกรรม (บันทึกข้อมูลพร้อมลงรายเซ็นให้ครบถ้วน)
เอกสาร 2:
กำหนดการอบรม
เอกสาร 3 :
รายชื่อผู้เข้ารับการอบม/ครู/พุทธอาสา/เจ้าหน้าที่ (เขียนด้วยลายมือ)
เอกสาร 4 :
สรุปแบบประเมิน +บันทึกความรู้สึกอย่างน้อย 5 แผ่น
เอกสาร 5 :
ประมวลภาพการอบรม (ลงภาพใน word และแปลงเป็น pdf จำนวน 3 แผ่น ๆ ละ 6 ภาพ โดยเป็นภาพสี)
เอกสาร 6 :
แบบรายงานการเงิน (ต้องมีรายเซ็นครบทุกรายการ และมีผู้เซ็นรับรองถูกต้อง)
Security code
 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144
มือถือ 08 4161 5395
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู