นิมนต์พระวิปัสสนาจารย์ไปสอนปฏิบัติธรรม
เอกสารประกอบ (เชิญดาวน์โหลด)
ข้อมูลผู้นิมนต์
 
หน่วยงาน: *
ที่อยู่: *
ตำบล/แขวง: *
อำเภอ/เขต: *
จังหวัด:
รหัสไปรษณีย์: *
โทรศัพท์:
มือถือ: *
โทรสาร:
อีเมล์:
   
ผู้ประสานงาน (ถ้ามี):
โทรศัพท์:
อีเมล์:
ไลน์ ไอดี:
 
ข้อมูลความต้องการ
 
ต้องการพระวิทยากร: รูป *
วัตถุประสงค์:
 
ข้อมูลอื่นๆ
 
ข้อมูลอื่น ๆ ประกอบ:
 
กรุณาเลือก:
ระยะเวลาตามหลักสูตร
 
  1 วัน
  3 วัน
  5 วัน
  7 วัน
  10 วัน
  มากกว่า 10 วัน ระบุ วัน
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู