ข้อมูลหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร:
วันที่ปฏิบัติธรรม: 16/04/2564 ถึง 18/04/2564
ข้อมูลผู้สมัคร
ประเภทผู้สมัคร: ประชาชนทั่วไป พระภิกษุสามเณร
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ: *
นามสกุล:
เพศ:
วันเกิด: *
อายุ ปี
ที่อยู่: *
จังหวัด: *
รหัสไปรษณีย์:
มือถือ: *
อีเมล์:
ไลน์ ไอดี:
โรคประจำตัว:
   
กรณีฉุกเฉิน ติดต่อคุณ:
โทรศัพท์:
กำหนดการปฏิบัติธรรมกำหนดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชนและเยาวชน
สถาบันวิปัสสนาธุระ

----------------

วันแรกของการปฏิบัติ
 ๑๓.๐๐   -  ๑๕.๐๐ น.     เดินทางจากวัดมหาธาตุฯ สนามหลวง กรุงเทพมหานคร สู่ มจร วังน้อย 
 ๑๕.๐๐  -  ๑๗.๐๐ น.     ลงทะเบียน เข้าที่พัก ณ หอฉันชั้น ๔
 ๑๗.๐๐  -  ๑๘.๐๐ น.     ทำวัตรเย็นแปล ชี้แจงกฎระเบียบผู้ปฏิบัติ
 ๑๘.๐๐  -  ๑๙.๐๐ น.      พิธีบวชเนกขัมมะ สมาทานศีล ๘ และสมาทานพระกรรมฐาน
 ๑๙.๐๐  -  ๒๐.๐๐ น.      พระวิปัสสนาจารย์ให้โอวาทการปฏิบัติ
 ๒๐.๐๐  -  ๒๑.๐๐ น.      ปฏิบัติธรรม
 ๒๑.๐๐  -  ๒๒.๐๐ น.     ทำภารกิจส่วนตัว

 ๒๒.๐๐ น.                     กำหนดเข้านอน ดับไฟ
 

วันที่สอง ถึง ก่อนวันสุดท้ายของการปฏิบัติ
๐๔.๓๐  -  ๐๖.๐๐ น.     ปฏิบัติธรรม
๐๖.๐๐  -  ๐๖.๓๐ น.      ทำวัตรเช้าแปล
๐๖.๓๐  -  ๐๗.๐๐ น.     ทำภารกิจส่วนตัว
๐๗.๐๐  -  ๐๘.๓๐ น.     รับประทานอาหารเช้า
๐๘.๓๐  -  ๑๑.๐๐ น.     ปฏิบัติธรรม
๑๑.๐๐  -  ๑๓.๐๐ น.      พัก
๑๓.๐๐  -  ๑๖.๐๐ น.      ปฏิบัติธรรม/สอบอารมณ์
๑๖.๐๐  -  ๑๗.๓๐ น.     รับน้ำปานะ / พักทำภารกิจส่วนตัว
๑๗.๓๐  - ๑๘.๐๐ น.      ทำวัตรเย็นแปล
๑๘.๐๐  - ๑๙.๐๐ น.       ธรรมบรรยายแนวทางปฏิบัติธรรม
๑๙.๐๐  - ๒๑.๐๐ น.      ปฏิบัติธรรม
๒๑.๐๐  - ๒๒.๐๐ น.      ทำภารกิจส่วนตัว

๒๒.๐๐                          กำหนดเข้านอน ดับไฟ


วันสุดท้ายของการปฏิบัติ
๐๔.๓๐  -  ๐๖.๓๐ น.    ปฏิบัติธรรม
๐๖.๓๐  -  ๐๗.๐๐ น.    ทำวัตรเช้าแปล
๐๗.๐๐  -  ๐๘.๓๐ น.    รับประทานอาหารเช้า

๐๘.๓๐  -  ๑๑.๐๐ น.    ปฏิบัติธรรม
๑๑.๐๐  -  ๑๓.๐๐ น.    พัก เก็บสัมภาระ
๑๓.๐๐  -  ๑๔.๐๐ น.    ปฏิบัติธรรม
๑๔.๐๐  -  ๑๔.๓๐ น.    พิธีปิด
                                 - บรรยายสรุป รับโอวาท
                                 - ขอขมาพระรัตนตรัย
                                 - ลาศีล ลาบวชเนกขัมมะ สมาทานศีล ๕
                                 - รับพร ถ่ายภาพหมู่

 

 หมายเหตุ

- ลงทะเบียนอาคารหอฉัน ชั้น๔                                                                                                                                                                                                             

-ที่พักรวม ชาย อาคารหอฉันชั้น ๔/ที่พักหญิง หอฉันชั้น ๓                                                                                                                                                                                                                        

-พักส่วนตัว(มีค่าใช้จ่าย)ติดต่อ ๐๓๕-๒๔๘๐๐๘-๙                                                                                                                                                                                                                    

-ศูนย์ปฏิบัติธรรม มจร วังน้อย ใช้แนวทางปฏิบัติธรรมตามหลักสติปัฏฐาน ๔ (พองหนอ-ยุบหนอ)เท่านั้น                                                                                                                           

-การเดินทางไป มจร.วังน้อย ให้ไปขึ้นรถ ณ วัดมหาธาตุฯสนามหลวง โปรดติดต่อ ๐๖๒- ๕๕๒๕๕๒๑                                                                                                                                                      

-วันแรกให้มาถึง มจร.ก่อน ๑๖.๐๐ น. พิธีเปิดจะเริ่ม ๑๗.๐๐ น.                                                                                                                                                                     

-ผู้ปฏิบัติต้องสอบอารมณ์ทุกคน ตามที่วิปัสสนาจารย์กำหนดไว้                                                                                                                                                                                               

-หลักสูตร ๕ วัน กำหนดการ วันที่ ๒-๓-๔ เหมือนกัน                                                                                                                                                                                                                                   

-หลักสูตร ๗ วัน กำหนดการ วันที่ ๒- ๓ -๔ - ๕ -๖  เหมือนกัน                                                                                                                                                                                               

ผู้ปฏิบัติชาย-หญิง สวมชุดขาว ถือศีล ๘                                                                                                                                                                                                    

-กินง่าย อยู่ง่ายตามที่จัดให้ และงดใช้มือถือในเวลาปฏิบัติ

* โปรดนำสำเนาบัตรประชาชนมามอบ ณ จุดลงทะเบียนในวันแรกที่เข้าปฏิบัติ

กรุณาเลือก:
   
 
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassana@mcu.ac.th
© 2020 All Rights Reserved. สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาระบบ โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)