ศูนย์ปฏิบัติธรรมเครือข่าย
ชื่อศูนย์ : ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน แม่ชีศิริ กรินชัย จ.สุรินทร์
 
ที่อยู่ บ้านจันรม
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: ตาอ็อง
อำเภอ/เขต: เมือง
จังหวัด: สุรินทร์
ไปรษณีย์: 32000
โทรศัพท์:
มือถือ: 08 9627 2038
เว็บไซต์: http://www.junromsurin.org
ไลน์ ไอดี:
อีเมล์: banjunrom@gmail.com
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 8 ธันวาคม 2559