ศูนย์ปฏิบัติธรรมเครือข่าย
ชื่อศูนย์ : วัดอโยธยา
 

วัดอโยธยาตั้งอยู่บริเวณตอนเหนือของเขตอนุรักษ์เมืองเก่าอโยธยา ในท้องที่ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรียกได้อีกอย่างว่า วัดศรีอโยธยา หรือวัดเดิม ตามตำนานในพงศาวดารเหนือเชื่อว่า บริเวณของวัดนี้เคยเป็นพระราชวังสมัยอโยธยา ต่อมาเมื่อกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองได้ถวายพื้นที่วังให้สร้างเป็นวัด จึงได้ชื่อว่า วัดเดิม อันเป็นศูนย์กลางของเมืองอโยธยาริมแม่น้ำป่าสัก ก่อนที่พระเจ้าอู่ทองจะสถาปนากรุงศรีอยุธยา ณ หนองโสน

 

พระครูสังฆ์รักษ์ปัญญาพล  ปญฺญาพโล
เจ้าอาวาสวัดอโยธยา
โทรศัพท์ 08 1946 5742

ที่อยู่
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: หันตรา
อำเภอ/เขต: พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด: พระนครศรีอยุธยา
ไปรษณีย์: 13000
โทรศัพท์:
มือถือ: 08 1946 5742
เว็บไซต์: http://www.watayodhaya.com
ไลน์ ไอดี:
อีเมล์:
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 7 ธันวาคม 2559