ศูนย์ปฏิบัติธรรมเครือข่าย
ชื่อศูนย์ : มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
 
ที่อยู่ สวนธรรมศรีปทุม 49/44 หมู่ 1
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: ท้ายเกาะ
อำเภอ/เขต: สามโคก
จังหวัด: ปทุมธานี
ไปรษณีย์: 12160
โทรศัพท์: 0 2199 3937
มือถือ: 08 9078 6363
เว็บไซต์: http://sripathum.com/
ไลน์ ไอดี:
อีเมล์:
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 7 ธันวาคม 2559
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู