ศูนย์ปฏิบัติธรรมเครือข่าย
ชื่อศูนย์ : มหาจุฬาฯ วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
 
ที่อยู่ เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: ลำไทร
อำเภอ/เขต: วังน้อย
จังหวัด: พระนครศรีอยุธยา
ไปรษณีย์: 13170
โทรศัพท์: 0 3524 8008
มือถือ:
เว็บไซต์: http://www.mcu.ac.th
ไลน์ ไอดี:
อีเมล์:
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 7 ธันวาคม 2559
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 08 6366 2969
088-5704328, 081-4024768
E-mail: happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
แผนที่สถาบันวิปัสสนาธุระ
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ