กิจกรรมสถาบัน

กิจกรรม เดือน มีนาคม ๒๕๕๘

 

ที่

วันที่

หน่วยงาน

ผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร

หน่วยงานที่จัด

สถานที่อบรม

ประเภท

จำนวน

1

1 - 5มี.ค58

วัดอุทุมพร ต.เมืองลีง อ.จอมพระ สุรินทร์

วัดอุทุมพร

ประชาชน

 

ปฏิบัติธรรม

2

2-8 มี.ค.58

ปฏิบัติธรรมครั้งที่ 11

มจร.วังน้อย

ประชาชนทั่วไป

100

วิปัสสนา

3

2 มี.ค.58

รร.อนุบาลพรพิมพ์ ต.จอมทอง         อ.จอมทอง กทม

รร.อนุบาลพรพิมพ์

อนุบาล 1-3

120

ธรรมะอนุบาล

4

4-9 มี.ค.58

วัดอโยธยา ต.หันตรา              อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา

วัดอโยธยา

อาชีวะ

600

ปฏิบัติธรรม

5

6 มี.ค.58

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ  อ.บางใหญ่ นนทบุรี

วิทยาลัยเทคโนโลยี   วานิช

ปวช.3 ปวส.2

150

ปัจฉิมนิเทศ

6

6 มี.ค.58

โรงพยาบาลเลิดสิน แขวงศรีเวียง      เขตบางรัก กรุงเทพฯ

มจร.วังน้อย

ผู้ปกครองและเด็กป่วยมะเร็งกระดูก

40

ฟังธรรม

ถวายเพล

7

7-8มี.ค.58

รร.ชลบุรีสุขบท ต.บางทราย อ.เมือง   จ.ชลบุรี

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21ฯค่ายนวมินทราชินี

ม.1-6

280

DFT

8

7-8มี.ค.58

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ม.ราชภัฏเพชรบุรี  อ.เมือง  เพชรบุรี

ม.ราชภัฏเพชรบุรี

น.ศ.ป.ตรี

300

คุณธรรม จริยธรรม

9

11-12มี.ค.58

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

ต.บางคูเวียง อ.บางกรวยนนทบุรี

มจร.วังน้อย

ม.1-6

100

ค่ายทักษะชีวิต

10

14-15มี.ค.58

ศูนย์แพทย์และครอบครัว อบต.บางแก้ว จ.สมุทรปราการ

ศูนย์แพทย์และครอบครัว

ผู้ปฏิบัติธรรม

50

วิปัสสนา

11

14-22มี.ค.58

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา

ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

รร.เทศบาลวัดหนองผา

ป.4-6

ม.1-3

30

30

บวชเณรภาคฤดูร้อน

12

16-18มี.ค.58

รร.ผักไห่"สุทธาประมุข"

ต.อมฤต อ.ผักไห่ จ.อยุธยา

วัดตึกคชหิรัญ

ม.3และ6

164

วิปัสสนา

13

18-20มี.ค.58

สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ศูนย์ฝึกอบรม

 (หนองจอก)

ข้าราชการ

66

พัฒนาองค์กร

14

18มี.ค.58

รร.อนุบาลสุดารักษ์ บางเขน

แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม

มจร.วังน้อย

ครู

30

ธรรมะทักษะชีวิต

15

21-22มี.ค.58

สพม.เขต 4 ต.บางปรอก อ.เมือง ปทุมธานี

มจร.วังน้อย

ข้าราชการ

60

ปฏิบัติธรรม

16

23-25มี.ค.58

โรงเรียนบ้านทับร้าง

ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง ชลบุรี

วัดทับเจริญ

ม.1-3

111

ค่ายวัยใส

17

23-25มี.ค.58

อบรมพระนิเทศวิถีพุทธ

มจร.วังน้อย

พระนิเทศ

วิถีพุทธ

40

 

18

26มี.ค.58

สำนักงานคุมประพฤติกทม. 3

เขตภาษีเจริญ กทม.

วัดไผ่เลี้ยง หนองแขม กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้ารับการฟื้นฟู

100

ธรรมะคลายทุกข์

19

27มี.ค.-6เม.ย. 58

งานบรรพชาสามเณร

สวนจิตลดา

อาคารวิปัสสนาธุระ ,มวก. อุโบสถกลางน้ำ

สามเณร

 

 

20

27-29มี.ค.58

ปฏิบัติธรรมครั้งที่ 12

มจร.วังน้อย

ประชาชนทั่วไป

100

วิปัสสนา

21

27-29มี.ค.58

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

มจร.วังน้อย

บุคคลากร

 

วิปัสสนา

22

2๘-29มี.ค.58

รร.นราสิกขาลัย ต.บางนาค          

อ.เมือง จ.นราธิวาส

รร.นราสิกขาลัย

ม.1-6

170

DFT

23

29-31มี.ค.58

บริษัท ซีดีจี กรุ๊ป

มจร.วังน้อย

พนักงาน

๕๐

ศีล ๘


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (4 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (4 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (4 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (4 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (4 kb)
   
เขียนเมื่อ 8 มีนาคม 2558| อ่าน 2032
เขียนโดย sarinrattana
 
 
  อ่านกิจกรรมสถาบันอื่นๆ 10 อันดับล่าสุด
 
ตรวจประเมินสถาบัน
ประเมินส่วนงานสนับสนุนการศึกษา
19/07/2563
เปิดอ่าน 143
 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระวิปัสสนาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๐
ขอเชิญสาธุชน-ญาติธรรม กัลยาณมิตร (ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนโครงการ ร่วมสร้างมหาทานบารมีเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร,น้ำปานะและปัจจัย๔ ติดต่อสอบถาม..035-248000ต่อ8139 , 095-5677153
07/12/2560
เปิดอ่าน 1192
 
ประกาศสถาบันวิปัสสนาธรุะ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติธรรมนิสิตระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
13/12/2558
เปิดอ่าน 2279
 
งานพัฒนาส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ
15/03/2558
เปิดอ่าน 3709
 
ค่ายคุณธรรม และธรรมะพัฒนาองค์กร
15/03/2558
เปิดอ่าน 2451
 
กำหนดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน มจร.วังน้อย
14/03/2558
เปิดอ่าน 21985
 
ระเบียบปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐาน มจร.วังน้อย
14/03/2558
เปิดอ่าน 2473
 
พระไตรปิฎกภาษาไทย มจร.
08/03/2558
เปิดอ่าน 2057
 
กิจกรรม เดือน มีนาคม ๒๕๕๘
08/03/2558
เปิดอ่าน 2032
 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์กิจกรรม
04/03/2558
เปิดอ่าน 2026
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassana@mcu.ac.th
© 2021 All Rights Reserved. สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาระบบ โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)