ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปลัดพิชสุกัณฑ์ สุวณฺณธมฺโม  
ฉายา :
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: วัดโพนงาม
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: ชัยพฤกษ์
อำเภอ/เขต: เมือง
จังหวัด: เลย
ไปรษณีย์: 42000
อีเมล์:
โทรศัพท์:
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560