ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระมหานิยม สีลสํวโร  
ฉายา :
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: มหาจุฬาอาศรม
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: พญาเย็น
อำเภอ/เขต: ปากช่อง
จังหวัด: นครราชสีมา
ไปรษณีย์: 30320
อีเมล์:
โทรศัพท์:
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560