ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระครูใบฎีกาสุรเวช ปภัสฺสโร  
ฉายา :
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: วัดไชนาวาส
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: ท่าพี่เลี้ยง
อำเภอ/เขต: เมือง
จังหวัด: สุพรรณบุรี
ไปรษณีย์: ๗๒๐๐๐
อีเมล์:
โทรศัพท์: ๐๘๕-๑๙๔๓๕๙๐
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560