ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระนิคม ขมจิตฺโต  
ฉายา :
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: แคมป์สน
อำเภอ/เขต: เขาค้อ
จังหวัด: เพชรบูรณ์
ไปรษณีย์: ๖๗๒๗๐
อีเมล์:
โทรศัพท์:
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560