ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระครูพิพัฒน์กิตติคุณ   
ฉายา :
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: วัดควนปริง
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: พนมวังก์
อำเภอ/เขต: ควนขนุน
จังหวัด: พัทลุง
ไปรษณีย์: ๙๓๑๑๐
อีเมล์:
โทรศัพท์:
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560