ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระพงศ์ประพันธ์ อสโม  
ฉายา :
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: วัดราชคฤห์วรวิหาร
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: บางยี่เรือ
อำเภอ/เขต: ธนบุรี
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์: ๑๐๖๐๐
อีเมล์:
โทรศัพท์:
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560