ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : นายแพทย์จำลอง ดิษยวณิช  
ฉายา :
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: 64/1
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: ศรีภูมิ
อำเภอ/เขต: เมืองเชียงใหม่
จังหวัด: เชียงใหม่
ไปรษณีย์: 50200
อีเมล์:
โทรศัพท์: 081-9521515
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560