ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการเกรียงศักดิ์ ขนฺติโก  
ฉายา :
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: วัดหนองม่วงเก่า
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: หนองขยาด
อำเภอ/เขต: พนัสนิคม
จังหวัด: ชลบุรี
ไปรษณีย์: 20140
อีเมล์:
โทรศัพท์: ๐๘๖๘๒๖๙๕๕๖
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560