ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระแสงอรุณ ฐิติโก  
ฉายา :
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: วัดเขาพนม ห้วยเสียด หมู่ 5
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: เขาพนม
อำเภอ/เขต: เขาพนม
จังหวัด: กระบี่
ไปรษณีย์: 81140
อีเมล์:
โทรศัพท์:
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560