ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระครูโฆสิตพุทธิศาสตร์ ดร.  เณรสุวรรณ
ฉายา : วชิรญาโณ
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: วัดระฆังโฆสิตาราม คณะ ๑
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: ศิริราช
อำเภอ/เขต: บางกอกน้อย
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์:
อีเมล์:
โทรศัพท์:
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 17 มกราคม 2560