ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระสมชาย ขนฺติธมฺโม  
ฉายา :
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: วัดจันทร์สุข ม.5
ซอย:
ถนน: คลอง2
ตำบล/แขวง: นครรังสิต
อำเภอ/เขต: ธัญบุรี
จังหวัด: ปทุมธานี
ไปรษณีย์: 12130
อีเมล์:
โทรศัพท์: ๐๙๘-๑๙๒๘๕๒๒
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
088-5704328, 081-4024768
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ