ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระสมชาย ขนฺติธมฺโม  
ฉายา :
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: วัดจันทร์สุข ม.5
ซอย:
ถนน: คลอง2
ตำบล/แขวง: นครรังสิต
อำเภอ/เขต: ธัญบุรี
จังหวัด: ปทุมธานี
ไปรษณีย์: 12130
อีเมล์:
โทรศัพท์: ๐๙๘-๑๙๒๘๕๒๒
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560