ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระวิหาร เขมวโร  
ฉายา :
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร.วังน้อย
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: ลำไทร
อำเภอ/เขต: วังน้อย
จังหวัด: พระนครศรีอยุธยา
ไปรษณีย์: 13170
อีเมล์:
โทรศัพท์: ๐๘ ๕๑๔๑ ๒๐๘๗
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560