ข้อมูส่วนตัว  
ชื่อ-นามสกุล : พระวิชัย ญายสุปฏิปนฺโน  
ฉายา :
ตำแหน่ง:
ที่อยู่: วัดอ้อมน้อย
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: อ้อมน้อย
อำเภอ/เขต: กระทุ่มแบน
จังหวัด: สมุทรสาคร
ไปรษณีย์: 74130
อีเมล์:
โทรศัพท์:
โทรสาร:
   
เพิ่มข้อมูลเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560